Chung tay cùng xã hội, công trình nhà ăn Trường TH & THCS Tà Pơơ

02.10.2019

- Chung tay xây dung vì cộng đồng, nối tiếp ước mơ Pan Trading JSC hân hạnh là nhà tài trợ vàng công trình nhà ăn Trường TH & THCS Tà Pơơ. Trường TH & THCS Tà Pơơ tại thôn 2, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam là trường thuộc diện mien núi vùng sâu, vùng xa các trung tâm thị xã hơn 30km, điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn. Trường TH & THCS Tà Pơơ hiện có 175 học sinh cấp tiểu học, 78 học sinh cấp THCS và 35 em học bán trú hầu hết các em là dân tộc thiểu số.

- Công trình nhà ăn được đưa vào  hoặt động giúp các em được có nhà ăn vệ sinh bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và không bị ảnh hưởng thời tiết mưa nắng thất thường. Pan Trading JSC hi vọng đống góp ít công sức vì cộng đồng xã hội, giúp đỡ các em ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện đến trường cải thiện hiểu biết và cuộc sống tốt hơn.

Vài hình ảnh công trình