31.08.2022
Tháng 8.2022, với sự nỗ lực của tập thể nhân viên Pan, đặc biệt là phòng Kinh Doanh và phòng Kỹ Thuật, chúng tôi đã hoàn tất bàn giao các hợp đồng và về đích mục tiêu Doanh thu theo kế hoạch.
Xem thêm