Hội nghị môi trường đô thị khu vực tây nguyên 2017

12.07.2017

Hội nghị môi trường đô thị và khu vực công nghiệp

Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2017

 

Trao tặng bằng khen